• open panel

METALLOGRAPHY 2016

16-te medzinárodné sympózium Metalografia a materiálová veda 2016 sa konalo 20 – 22 apríla 2016 v Kongresovom centre SAV v Starej Lesnej, Vysoké Tatry, Slovensko.
Sympózium bolo významnou udalosťou pre prezentáciu výsledkov dosiahnutých v oblasti materiálovej vedy a inžinierstva.

METALLOGRAPHY 2016 program

Print Friendly
 

TOOL 2016

10-ta konferencia TOOL 2016 sa bude konať od 4. do 7. októbra 2016 v bratislavskom hoteli DoubleTree by Hilton Hotel.
Vedecký program konferencie TOOL 2016 bude integráciou tradičných tematických oblastí výskumu a vývoja nástrojov a hlavnou témou konferencie bude “Rozvoj sveta nástrojov”.
TOOL 2016 program

Print Friendly
 

Záverečná konferencia projektu “Hi-tech centrum v pohraničnom regióne”


Dámy a páni,
pozývame vás na záverečnú konferenciu projektu „Hi-tech centrum v pohraničnom regióne”, ktorá sa bude konať 27. novembra 2014 v areáli WU (Wirtschaftsuniversität) vo Viedni, Welthandelsplatz 1.
Pozvánku a program podujatia nájdete tu.

www.hitechcentrum.eu

Print Friendly
 

Materials Science & Engineering

Milí priatelia,

4. medzinárodná konferencia a výstava zameraná na materiálovú vedu a materiálové inžinierstvo 2015 vyzýva vedeckú komunitu na zasielanie abstraktov príspevkov. Konferenciu organizuje OMICS Group International na tému „Materiálová veda: Interdisciplinárny prístup k vede a technológii“. Konferencia sa bude konať na medzinárodnom letisku Hyatt Regency Orlando na Floride (USA) od 14. do 16 septembra 2015. Pre viac informácií navštívte prosím: http://materialsscience.conferenceseries.com/

Prípadné otázky zasielajte prosím na: materialsscience@omicsgroup.com

Print Friendly
 

Seminár „Obnoviteľné zdroje energie a energetická účinnosť priemyselných procesov“Seminár „Obnoviteľné zdroje energie a energetická účinnosť priemyselných procesov“ sa konal 27. marca 2014 v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave. Účastníci zo štyroch krajín: Rakúsko, Slovensko, Slovinsko a Švédsko, mali možnosť sa oboznámiť s najnovšími trendmi v oblasti efektívneho využívania obnoviteľných zdrojov energie, znižovania nákladov na energie vo výrobných prevádzkach a o transfere poznatkov súvisiacich s týmito témami do priemyselnej praxe.
Prezentácie z tohto podujatia si môžete stiahnuť tu:

Brigitte Kriszt
E-nspiration Knowledge Alliance – koordinátorka, Univerzita Leoben, Rakúsko
E-nspiration – an energy related multidisciplinary knowledge alliance

Ľubomír Bilský
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI), Bratislava, Slovensko
Smart Networks and technology transfer support

Gert Nilson
Jernkontoret – Združenie švédskych výrobcov ocele, Štokholm, Švédsko
Energy efficiency of metal industry processes

Roman Bajtoš
Intech Slovensko s.r.o., Bratislava, Slovensko
Progressive technologies of energy production – renewable energy sources

Jaroslav Jerz

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, Bratislava, Slovensko
Renewable energy commercialization

Print Friendly
 

Od vízií k realite

Milí priatelia,
pozývame Vás na záverečné podujatie projektu REALITY – kooperácia 6 stredo- a juhoeurópskych univerzít s Tecnológico de Monterrey México, ktoré sa uskutoční dňa 19.6. v aule Ekonomickej univerzity na Dolnozemskej ceste 1 v Bratislave.
Program
Prosím potvrďte svoju účasť tu, alebo na Facebooku.
Viac informácií o projekte REALITY – Vedecká spolupráca európskych a latinskoamerických univerzít v inovačných technológiách nájdete tu.

Print Friendly
 

Seminár akadémie INNOVMAT-u: „Obnoviteľné zdroje energie a energetická účinnosť priemyselných procesov“


Platforma INNOVMAT, poznatková aliancia e-nspiration (www.enspiration.eu) a Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV Vás pozývajú na seminár o súčasnom vývoji v oblasti efektívneho využívania obnoviteľných zdrojov energie a s ním súvisiacom transfere poznatkov do priemyselnej praxe „Obnoviteľné zdroje energie a energetická účinnosť priemyselných procesov“.

Dátum: 27. marec 2014
Miesto: Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), Lamačská cesta 8/A, Bratislava
Účasť na seminári je pre registrovaných a prijatých účastníkov bezplatná.
Registrácia: e-mail: ummsjerz@savba.sk (registračný formulár)
Jazyk: angličtina
Program
Pozvaní prednášatelia

Print Friendly
 

Seminár: Progresívne materiály pre vysokoteplotné aplikácie

Platforma INNOVMAT a Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied Vás pozývajú na seminár o najnovších trendoch vo vývoji technických materiálov a prenose získaných poznatkov do priemyselnej praxe „Progresívne materiály pre vysokoteplotné aplikácie”.

Dátum: 27. november 2013
Miesto: Ústav materiálov a mechaniky strojov, Bratislava, Račianska 75, Bratislava, Slovakia (www.umms.sav.sk)
Vložné: bezplatná účasť pre registrovaných a akceptovaných účastníkov podujatia
Registrácia: e-mail: ummsjerz@savba.sk (registračný formulár)
Jazyk: slovenčina
Program

Prezentácie:
J. Lapin, H. Staneková, S. Demian, J. Čičman: Ľahké intermetalické TiAl zliatiny
K. Iždinský, F. schott suprax lantern Simančík, N. Beronská, P. Štefánik, T. Dvorák, J. Koráb, S. Kúdela, Š. Kavecký: Kompozity pre odvod tepla z výkonových elektronických súčiastok a energetických zariadení
P. Štefánik, A. Opálek, K. Iždinský, F. Simančík: Kompozity s Ni-Al matricou pripravené reakčnou infiltráciou
A. Prnová, R. Klement, M. Michálková, J. Kraxner, D. Galusek: Hlinitanové sklá s fotoluminiscenčnými vlastnosťami

Print Friendly
 

KOOPERÁCIA VO VÝSKUME A VÝVOJI

Vážení podnikatelia, inovátori, vynálezcovia, čitatelia!

V dnešnom svete tvrdej hospodárskej konkurencie sa dá napredovať iba s dostatočnou dávkou zmyslu pre niečo nové, schopnosťou využiť vymyslené v prospech svojich klientov, resp. ponúknuť niečo nové na využitie v praxi. Jednoducho povedané inovovať. Toto sa však dá dosiahnuť iba za predpokladu dobre nastavenej spolupráce s ďalšími partnermi. A práve problematika spolupráce či kooperácie v zmysle najnovších trendov a v súlade so zákonnými normami je predmetom tejto príručky, ktorá si kladie za cieľ porozumiteľným spôsobom popísať pravidlá hry pre tých, ktorí do takéhoto vzťahu vstupujú.

Chceli by sme Vás nielen povzbudiť k otváraniu širokej spolupráce v oblasti inovácií a transferu technológií, ale aj vyzbrojiť základnými vedomosťami nevyhnutnými k viagra billig online nadviazaniu korektných vzťahov s partnermi, s cieľom hľadať vyvážený vzťah vedúci k spokojnosti všetkých účastníkov vzťahu (tzv. metóda win-win).

Innovmat Brozura (SK Final)
Innovmat Brochure (EN – Final)
Innovmat Broschüre (DE – Final)

Print Friendly
 

1. seminár KMM-VIN: „Materiály pre energetiku”

Prvý priemyselný seminár Európskeho virtuálneho inštitútu zameraného na multifunkčné materiály vytvorené pomocou poznatkov získaných výskumom a vývojom (KMM-VIN AISBL) sa bude konať dňa 10. 7. 2013 v Národnom inštitúte leteckej techniky (Španielska kozmická agentúra) v Madride – Torrejón de Ardoz (Španielsko):
http://kmm-vin.eu/system/files/u1/Workshops/KMM-VIN_WORKSHOP.pdf
KMM-VIN je medzinárodné neziskové združenie so sídlom v belgickom Bruseli, založené podľa belgického práva (No d’entreprise 889 462 185). Cieľom KMM-VIN je podporiť vytvorenie silnej platformy pre výskum a vývoj a priemyselné použitie moderných materiálov tak, aby sa Európa stala svetovou veľmocou v tejto oblasti, čo by prispelo k zvýšeniu kvality života európskej spoločnosti.

Print Friendly